Žemės teisė

Žemės teisė (ginčai dėl žemės sklypų ribų)

ŽEMĖS TEISĖ

  • Padedame atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra arba atlyginimu, t.y., padedame susigrąžinti turėtą nuosavybę arba už negrąžintiną nuosavybę gauti kompensaciją.
  • Rengiame pareiškimus teismams dėl juridinių faktų nustatymo.
  • Ruošiame dokumentus, norint apskųsti priimtus nutarimus dėl  nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.
  • Nuosavybės  teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas/ įgijimas įgyjamosios senaties pagrindu.
  • Konsultuojame sudarant žemės sandorius (žemės pirkimo – pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.), servitutų nustatymo klausimais, nekilnojamojo turto, esančio ant valstybinės žemės, perleidimo procedūrų klausimais.
  • Atstovaujame nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese, rengiame dokumentus susijusius su žemės įsigijimu, naudojimu, perleidimu, padalijimu.
  • Žemės nuomos ir įsigijimo klausimais.
  • Žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, kitos paskirties žemės, gyvenamosios, komercinės, kitos paskirties statinių preliminariosios ir pagrindinės pirkimo-pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos sutartys.

Atstovaujame ginčuose ar derybose su valstybės ar savivaldos institucijomis, konsultuojame valstybinės žemės įsigijimo, nuomos, sutarčių įforminimo klausimais bei rengiame visus reikalingus dokumentus.