Įmonių teisė

  • Atstovaujame įmones visais su jų veikla susijusiais klausimais
  • Konsultuojame įmonių steigimo, pertvarkymo, įsigijimo ir susijungimo, jungtinės veiklos ir bendrų įmonių klausimais;
  • Akcininkų interesų atstovavimas
  • Padedame nuginčyti įmonės valdymo organų sprendimus ir kitus sandorius
  • Padedame sprendžiant įmonių valdymo organų atsakomybės klausimus
  • Konsultuojame ir atstovaujame įmonės veiklos tyrime
  • Padedame apginti ir apsaugoti komercines, technologines, gamybines paslaptis
  • Konsultuojame įmonių reorganizavimo ir įmonių restruktūrizavimo klausimais
  • Rengiame visus reikalingus įmonės teisinius dokumentus (įstatus, nuostatus, reglamentus, vidaus tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas ir kt.).