Paveldėjimo teisė

  • Atstovavimas teisme sprendžiant paveldėjimo proceso ginčus
  • Atstovavimas kreditoriams paveldėjimo procedūrose
  • Konsultavimas palikimo priėmimo, testamento sudarymo, įpėdinių nustatymo ir kitais paveldėjimo klausimais (Oficialūs ir asmeniniai testamentai, paveldėjimas pagal įstatymą)
  • Padedame priimant ir įforminant palikimą
  • Ruošiame procesinius dokumentus teismui paveldėjimo teisės klausimais