Sutarčių teisė

 • Atstovaujame bylose dėl sutarčių ginčijimo
 • Konsultuojame visais prievolių teisės klausimais
 • Konsultuojame ir rengiame:
  • Pirkimo – pardavimo sutartis (vartojimo, didmenos, energijos, nekilnojamųjų daiktų, įmonių, išsimokėtinai, su  atpirkimo teise, aukciono būdu, teisių, kt.)
  • Rangos sutartis (vartojimo, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų
  • Nuomos sutartis (vartojimo, transporto priemonių, pastatų, gyvenamosios patalpos, statinių ar įrenginių, įmonių, žemės)
  • Vežimo sutartis (kelių, vandens, oro transportas)
  • Krovinių ekspedicijos sutartis
  • Atlygintinų paslaugų sutartis
  • Distribucijos sutartis
  • Dovanojimo sutartis
  • Faktoringo sutartis
  • Jungtinės veiklos sutartis
  • Komercinio atstovavimo sutartis
  • Komiso sutartis
  • Lizingo sutartis
  • Mainų sutartis
  • Panaudos sutartis
  • Pasaugos sutartis
  • Paskolos sutartis
  • Išlaikymo sutartis
  • Rentos sutartis
  • Viešųjų pirkimų sutartis