Darbo teisė

  • Atstovavimas darbo ginčuose
  • Konsultuojame darbuotojų įdarbinimo, darbo santykių pasibaigimo (nutraukimo), darbo užmokesčio bei kitais su darbo teisiniais santykiais susijusiais klausimais (darbuotojų teisės ir pareigos, atleidimas iš darbo, algos neišmokėjimas, išeitinė išmoka, diskriminacija darbe, drausminių nuobaudų skyrimas, materialinė atsakomybė, darbo sauga)
  • Konsultuojame darbo ginčų klausimais
  • Rengiame pareiginius nuostatus, darbo sutartis ir kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus
  • Atstovaujame tiek individualiuose, tiek kolektyviniuose ginčuose.