Intelektinės nuosavybės teisė

  • Atstovavimas autorinių ir gretutinių teisių gynimo ginčuose
  • Atstovavimas ginčuose dėl patentų ir prekių ženklų
  • Konsultuojame autorinių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių, dizaino ir kitais su intelektinės nuosavybės apsauga susijusiais klausimais
  • Rengiame autorines bei kitas su intelektine nuosavybe susijusias sutartis
  • Padedame užregistruoti patentus, prekės ženklus, dizainą Lietuvos Respublikoje.