Apie advokatą Anatolijų Novikovą

anProfesija: teisininkas (1994, VU teisės fakultetas)

Darbovietė: Advokato Anatolijaus Novikovo kontora.

Pareigos: advokatas.

Šeimyninė padėtis: vedęs, žmona Jolantė, sūnus Mindaugas.

Visuomeninė veikla:

1986 m. baigęs Vilniaus A. Jonyno vid. mokyklą, pradėjau aktyviai dalyvauti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veikloje.

1986 -1987 m., Klaipėdoje, vedžiau užsiėmimus – šachmatų pamokas regėjimo negalią turintiems asmenims.

1993 m., studijuojant VU aktyviai dalyvavau rengiant LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo  ir poįstatyminių aktų rengimo darbo grupėje, kuri buvo sudaryta prie LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos. Taip pat ši darbo grupė kūrė projektą dėl Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo projekto rengimo, kuris įsigaliojo 1995 m.

2000 m. išrinktas Lietuvo neįgaliųjų forumo prezidentu. Pareigas ėjau iki 2005 m. Nuo 2000 m. iki 2005 m. buvau Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentas ir savo darbine veikla 2004 m. pavyko Lietuvos neįgaliųjų forumą integruoti į Europos neįgaliųjų forumą, Lietuva tapo Europos neįgaliųjų forumo nare.

2005-2014 m. visuomeniniais pagrindais dirbau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, neįgaliųjų teisių gynimo komisijoje, kurios pagrindinis tikslas teikti LR Seimui, Vyriausybei bei savivaldybėms pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ginant neįgaliųjų teises.

Profesinė veikla:

1992 m.  pradėjau dirbti juristkonsultu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje.

1993 – 1994 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, neįgaliųjų reikalų skyriuje, vyriausiuoju specialistu.

1994 – 1996 m. dirbau Vilniaus miesto darbo biržoje,  juristu. UAB „Profesinio mokymo ir menedžmento institutas“, darbo, finansų ir komercinės teisės paskaitų lektoriumi.

1996 m. gavau licenciją verstis privačia teisininko praktika ir 1996 – 1999 m. verčiausi privačia teisininko praktika.

1999 m. išlaikiau egzaminus advokato praktikai verstis ir nuo 1999 m užsiimu privačia advokato praktika.

Advokato pasiekimai:

1998 – 2011 m. teko aktyviai prisidėti prie to, jog Vilniaus miesto valdžia ir LR Sveikatos apsaugos ministerija bei Vilniaus apskrities viršininko administracija neuždarytų Vilniaus miesto Sapiegos ligoninės, kuri per minėtą laikotarpį buvo sukūrusi stiprų medikų kolektyvą bei įrengusi modernią, šiuolaikinę gydymo įstaigą.

2008 -2010 m. pavyko išspręsti teisinį ginčą tarp Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei AB „Swedbank“, kad pastarasis savo vidaus teisės aktuose panaikintų akluosius diskriminuojančias teisės normas, dėl to bankas LAS sąjungos pretenzijas priėmė kaip pagrįstas, pakeitė savo vidaus teisės aktus ir internetinę bankininkystę pritaikė regėjimo negalią turintiems asmenims.

2007 – 2014 m.  vesta byla Europos Žmogaus Teisingumo Teisme, kurioje EŽTT pripažino, jog Lietuvos Respublikos valstybė neteisingai skaičiuoja piliečiams kompensaciją už nusavintą turtą, kurį piliečiai įsigijo iš Valstybės už jos išduotus investicinius čekius. (Šioje byloje pilietė K.P. apgynė savo teisėtus lūkesčius pasirašydama su LR Vyriausybe taikos sutartį vadovaujantis EŽTT praktika).

Hobis ir pomėgiai:

Pagrindiniai mano pomėgiai yra šachmatai ir knygų skaitymas.

Šachmatais žaidžiu nuo 10 m.

Didžiausi pasiekimai:

Lietuvos korespondencinių šachmatų komandiniuose čempionatuose laimėtos II ir III vietos.

1999 m . XIX Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionate III vieta.

2000 m. atstovaujant Lietuvai II – ojoje olimpinėje komandoje įvykdyta tarptautinio meistro norma ir Tarptautinė koresponcinių šachmatų federacija suteikė Tarptautinio meistro vardą.

2005-2007 m. Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionate III vieta.

2010 m. XXVII Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionate III vieta.